dimecres, 7 de juny del 2017AJUDES DE MENJADOR 2017-18
 Es convoquen per al curs 2017-2018 els ajuts destinats a finançar part del cost del servei de menjador escolar dels alumnes que, durant el curs 2017-2018, cursin estudis de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària en centres docents públics no  universitaris o en un centre privat concertat on es cursin estudis obligatoris o que estigui adscrit a un centre concertat que cursi estudis obligatoris

Presentació de sol·licituds i termini 

1. Les sol·licituds per obtenir els ajuts de menjador s’han de formalitzar mitjançant l’imprès normalitzat que figura a l’annex 1 de la Resolució del boib num. 68 del 3 de juny 2017.
El model també es pot trobar a la pàgina web de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa (http://dgice.caib.es). 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada