EXTRAESCOLARS 2018-19
INSCRIPCIONS: SEGONA QUINZENA DE SETEMBRE.


Descarregar document d'extraescolar aquíNOVETATS INFANTIL 2017-2018:
CRE-ART

Aquesta activitat està pensada per fomentar el control i millorar les capacitats que els nins i nines d'aquestes edats tenen enfront de l'activitat manual. Es cercarà a través de propostes senzilles i divertides el correcte maneig de les tisores sense tall ni puntes, l'ús de ceres i colors o l'estimulació divertidíssima de la pintura de mans. Les propostes s'ajustaran la majoria de les vegades a festes tradicionals (dia de la mare, pare, Nadal, etc.) i es fomentarà l'autonomia i resolució dels infants.

OBJECTIUS:

  • Estimular la imaginació i la fantasia
  • . Treballar i millorar la motricitat fina
  • . Fomentar el correcte ús de les eines comuns com la cola, llapis, tisores sense tall ni puntes… 

 Incentivar l'ordre i la neteja en els treballs


ANIMACIÓ TEATRAL

Per fer teatre no és necessari que el nin o nina sigui un artista i tingui una qualitat innata per a això, bastarà amb que vulgui divertir-se, inventar i interpretar històries, i fer amics. En aquesta activitat, a través de jocs i activitats en grup o individuals, ajudarà als infants a desenvolupar l'expressió verbal i corporal, i a estimular la seva capacitat de memòria i la seva agilitat mental. També servirà per a que els nins retinguin diàlegs i embarbussaments, millorant i afavorint la seva dicció.


Objectius

  • Reforçar les tasques acadèmiques com la lectura i la literatura
. Actualitzar als nins en matèries com el llenguatge, l'art i la història
. Ajudar en la socialització dels infants, principalment als quals tenen dificultat
per comunicar-se.
  • Millorar la concentració i l'atenció dels nins.
 Transmetre i inculcar valors.
 Promoure que els nins reflexionin
. Fomentar l'ús dels sentits dels infants
. Motivar l'exercici del pensament.
 Estimular la creativitat i la imaginació.
 Fer que els nins se sentin més segurs.
 Ajudar als nins al fet que juguin amb la seva fantasia.

BAILA CON MARDESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

Durant l'hora de l'activitat, ballarem tot tipus de cançons, dirigides per la monitora, a on
també introduiré jocs tradicionals amb música.
En primer lloc, farem l'escalfament amb una cançó
A continuació ballarem dues o tres cançons dirigides per la monitora i a poc a poc anirem introduïnt jocs tradicionals amb música (ses cadiretes, estàtues...)
Finalment acabarem amb una cançó de relaxació.OBJECTIUS


-Adquirir les capacitats motrius bàsiques dels distints tipus de ball a través del cos i les
seves possibilitats de moviment.
-Desenvolupar l'expressió corporal, a través de la interacció del cos, els objectes, la música i l'espai.
-Aprendre els diferents passos i moviments dels distints tipus de ball.
-Participar en els festivals que prepararem durant el curs.

JUDO

Les arts marcials són uns dels millors esports per als nins i nines des d'edats primerenques, ja que la seva mateixa naturalesa ensenya a controlar els impulsos i millorar i reforçar la disciplina. El moviment físic necessari també permetrà que l’infant emplei l'energia acumulada que ell o ella pugui tenir i així reduir els casos d'hiperactivitat en la llar o a l'escola. La sana competència i els aspectes espirituals de les arts marcials també ajudaran a créixer als infants com a persones polifacètiques.


Objectius

Desenvolupar i aprendre a conèixer el nostre cos com a element flexible icoordinat
.
Conèixer els aspectes bàsics de la pràctica de les arts marcials
.
Aprendre a respectar al company participant
.
Motivar comportaments equilibrats i positius.
Inculcar valors com la constància, la força de voluntat, la lleialtat, fermesa i l'esperitdesuperació


.NOVETATS PRIMÀRIA:

PATINATGE


El patinatge artístic és una activitat esportiva que desenvolupa la coordinació d'un nen
així com també la destresa i l'agilitat. Un esport complet ja que l'acció de patinar activa
molts grups musculars per a la seva execució, divertit per la sensació de velocitat que
ofereix i sempre dins d'un marc de seguretat elevat i fomenta la creativitat de la persona ja que aquest tipus de patinatge s’emplea musica.

Objectius


Introducció al món del patinatge artístic
.
Aprenentatge dels primers passos per poder patinar: marxa cap endavant com moviment bàsic per a nins i nines que comencin des de zero
.
Coordinació psicomotriu dels moviments apresos mitjançant jocs en grup que comportin no només l'execució del patinatges i nó també multi tasques
,
Exemple: mentre el nen patina ha d'estar pendent que un altre nen no l'agafa
.
L'aprenentatge dels moviments per poder realitzar una pràctica del patinatge més avançada: avançar cap endavant, marxa enrere, girs a banda i banda,canvisde ritme, canvi de sentit ràpids, bots, etc
.
La potència muscular
.
L'orientació
.
TEATRELa importància de l'expressió corporal, el saber parlar en públic millorant
l'autoestima i equilibrant situacions personals. Això és teatre a més de papers de princesa, decorats de somni i molt treball de memorització. Aquest taller genera un clima afavoridor de l'amistat, la superació i anima als més tímids a sentir-se “grans” davant els espectadors.


Objectius

Estimular la imaginació dels participants.
Millorar la psicomotricitat en general.
Aprendre a vèncer la timidesa i a expressar-se davant els altres.
Potenciar els dots artístics.
Afavorir el respecte i la comunicació amb els companys.

ARTESANIA I TALLER DE MANUALITATS


Les manualitats creatives conviden a descobrir, en un entorn agradable,activitats capaces de posar a prova la creativitat de tot participant en aquest taller.Amb diferents propostes temàtiques, es podran realitzar obres pròpies i portar-les-hi a casa. Tallers de fil, bijuteria, mosaics, pintat de roba, taller de granadures,fusta, papiroflexia, entre molts d’altres més
.
Objectius

Estimular la imaginació dels participants.
Participar en el desenvolupament de diferents habilitats motrius i mentals.
Recuperar activitats tradicionals.
Potenciar el treball de detall i ben fet.

Afavorir el respecte i la comunicació amb els companys.
BAILA CON MARDESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

Durant l'hora de l'activitat, ballarem tot tipus de cançons, dirigides per la monitora, a on
també introduiré jocs tradicionals amb música.
En primer lloc, farem l'escalfament amb una cançó
A continuació ballarem dues o tres cançons dirigides per la monitora i a poc a poc anirem introduïnt jocs tradicionals amb música (ses cadiretes, estàtues...)
Finalment acabarem amb una cançó de relaxació.OBJECTIUS


-Adquirir les capacitats motrius bàsiques dels distints tipus de ball a través del cos i les
seves possibilitats de moviment.
-Desenvolupar l'expressió corporal, a través de la interacció del cos, els objectes, la música i l'espai.
-Aprendre els diferents passos i moviments dels distints tipus de ball.
-Participar en els festivals que prepararem durant el curs.JUDO
Les arts marcials són uns dels millors esports per als nins i nines des d'edats primerenques, ja que la seva mateixa naturalesa ensenya a controlar els impulsos i millorar i reforçar la disciplina. El moviment físic necessari també permetrà que l’infant emplei l'energia acumulada que ell o ella pugui tenir i així reduir els casos d'hiperactivitat en la llar o a l'escola. La sana competència i els aspectes espirituals de les arts marcials també ajudaran a créixer als infants com a persones polifacètiques.
Els alumnes grans que quedin a menjador, podran quedar al pavelló de 16h a 17h.