dimecres, 6 de novembre de 2013

ASSEMBLEA DE BATLES DIA 8/11/13

ASSEMBLEA DE BATLES – INTERVENCIÓ


Atesa la importància de la convocatòria de  l’Assemblea de Batles de Mallorca, on es debatrà la moció de suport a la comunitat educativa, FAPA Mallorca ha sol·licitat intervenir per fer sentir la veu de les famílies.
FAPA Mallorca ha demostrat el seu legítim interès pel conflicte educatiu que viu la nostra comunitat autònoma i que transcendeix la vida quotidiana i municipal, de la qual els batles i les batlesses són el referent de la proximitat amb la ciutadania.
Atès el Codi Ètic de bon govern i transparència del Consell de Mallorca, que recorda durant tot el seu articulat la necessitat i l’objectiu de que “els ciutadans puguin tenir amb aquesta administració unes relacions fluïdes i estables que estimulin la participació ciutadana” i molt especialment al punt 4.4 on s’atorga, a les associacions inscrites al Registre de participació ciutadana, la possibilitat d’intervenir a l’ordre del dia.
Per tot això, les APIMA han fet arribar als seus batles la peticions perquè defensin el nostre sistema educatiu, demà estan previstes a molts de municipis lectures públiques d’aquestes declaracions i FAPA Mallorca ha sol·licitat intervenir a l’Assemblea de Batles i Batlesses per transmetre l’extraordinària preocupació per la situació que viu l’educació dels nostres fills i filles.
És el nostre dret i és el nostre deure.

.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada